Hotline: 090 48 99990
Data_store1-THT Data Center

Trang chủ/Hướng dẫn/

Hướng dẫn quản trị website

Link đăng nhập: https://web21.smarthost.vn/wp-admin


Nhập User/Pass


1. Quản lý bài viết


2. Quản lý sản phẩm


3. Quản lý dự án


4. Hướng dẫn viết đa ngôn ngữGiao diện sau khi đăng nhập


1. QUẢN LÍ BÀI VIẾT TIN TỨC / DỊCH VỤ+ Vào Bài viết – > Tất cả bài viết


+ Thêm bài mới: Vào Bài Viết – > Viết Bài MớiGiao diện Danh Sách Bài Viết
Giao diện up bài mới


a. Thêm Tiêu Đề


b. Thêm Media ( Up ảnh vào bài viết )


c. Nội dungd. Chọn chuyên mục


e. Tải ảnh đại diện cho bài viếtf. Ấn “ Đăng” để post bài


+ CHỈNH SỬA BÀI VIẾT BẤT KÌ:Bài viết – > Tất cả bài viết, Di chuột qua bài viết bất kì – > Chọn chỉnh sửa.2. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ SẢN PHẨMVào sản phẩm – > Tất cả sản phẩm+ Thêm sản phẩm mới: Sản phẩm – > Thêm MớiTrường bắt buộc: Nhập tên sản phẩm


Nút “Thêm Media” có chức năng tải ảnh lên và chèn ảnh vào bài viết


Khung lớn nhất là vùng nhập dữ liệu thông tin chi tiết sản phẩmNhập mô tả ngắn của sản phẩm : Từ 1 đến 5 dòngTích chọn danh mục sản phẩm mà sản phẩm cần nhập sẽ đưa vào


Thiết lập ảnh đại diện cho sản phẩm ( Ảnh có tỷ lệ 4:3 sẽ đẹp và cân đối)Ấn “ĐĂNG” là sản phẩm đã được đưa lên website thành công !


CHỈNH SỬA SẢN PHẨM BẤT KỲ+ Sửa sản phẩm: Tại trang danh sách sản phẩm, di chuột qua sản phẩm cần chỉnh sửa -> Click vào chỉnh sửa.3. QUẢN LÝ DỰ ÁN


THÊM DỰ ÁN
CHỌN “ADD NEW” để thêm dự ánNhập thông tin: Tên dự án, Thông tin chi tiết của dự ánTích chọn danh mục của dự án đó


Up ảnh đại diện cho dự án đóẤN “ ĐĂNG ” ĐỂ hoàn thành 1 DỰ ÁN


SỬA THÔNG TIN DỰ ÁN
Chọn chỉnh sửa để chuyển sang giao diện chỉnh sửa thông tinGiao diện thông tin cần chỉnh sửa.


4. CHUYỂN SONG NGỮ QUA CÁC BÀI VIẾT, DỰ ÁN, SẢN PHẨMKhi 1 bài viết được tạo xong và ấn nút “Đăng” thì ở màn hình đó bạn click vào dấu cộng của từng ngôn ngữ để được chuyển sang giao diện ngôn ngữ mà bạn muốn viết.


Bạn cần phải viết lại tiêu đề và nội dung của bài viết / sản phẩm / dự án theo ngôn ngữ đã xác định.


THT Solutions.,Jsc

Tư Vấn Mua Hàng

Ms. Vũ Thị Hòa | Vũ Thị Hòa

0964527700 | kinhdoanh2@tht.com.vn

Ms. Mai Tường Vy | Mai Tường Vy

0964537700 | kinhdoanh3@tht.com.vn

Mr.Hải Tú | Lê Hải Tú

0983057066 | tulh@tht.com.vn

Mr. Lê Hoàng | Lê Hoàng

0904899990 | kinhdoanh1@tht.com.vn

Hỗ trợ kỹ thuật

Mr. Nguyễn Trọng Nghĩa | Nguyễn Trọng Nghĩa

0964587700 | kythuat1@tht.com.vn

Mr. Nguyễn Văn Hậu | Nguyễn Văn Hậu

0964507700 | tht_kythuat2@tht.com.vn

Mr.Phạm Minh Hải | Phạm Minh Hải

0904899990 | kythuat3@tht.com.vn

Mr. Ngô Hoàng Thanh | Ngô Hoàng Thanh

0964547700 | tht_kythuat4@tht.com.vn

Tìm theo giá