Cho thuê hệ thống lưu trữ

9.000.000 

(*) Giá chưa bao gồm thuế VAT

    Cho thuê hệ thống lưu trữ cung cấp cho khách hàng một hệ thống lưu trữ vật lý (IBM Stowize V3700, V7000, HPE MSA 2050 SAN, HPE MSA 2040 SAN,…) riêng và không gian tương ứng trên hệ thống tủ rack.

    Số lượng: