Smart Hosting lưu trữ Website

1.200.000 

(*) Giá chưa bao gồm thuế VAT

    Hệ thống được xây dựng trên hạ tầng điện toán đám mây thông minh, đáp ứng tốt nhất cho website giới thiệu công ty, sản phẩm, giao dịch thương mại qua Internet một cách hiệu quả.

    Số lượng: