Hướng dẫn quản trị website WordPress

huong-dan-quan-tri-website-wordpress

1. Quản lý bài viết

2. Quản lý sản phẩm

3. Quản lý dự án

4. Hướng dẫn viết đa ngôn ngữ

quan-tri-website-

Giao diện sau khi đăng nhập

1. QUẢN LÍ BÀI VIẾT TIN TỨC / DỊCH VỤ

quan-tri-website-wordpress

+ Vào Bài viết – > Tất cả bài viết

+ Thêm bài mới: Vào Bài Viết – > Viết Bài Mới

quan-tri-website-wordpress

Giao diện Danh Sách Bài Viết

quan-tri-website-wordpress

quan-tri-website

Giao diện up bài mới

a. Thêm Tiêu Đề

b. Thêm Media ( Up ảnh vào bài viết )

c. Nội dung

quan-tri-website-wordpress-6

d. Chọn chuyên mục

e. Tải ảnh đại diện cho bài viết

quan-tri-website

f. Ấn “ Đăng” để post bài

+ CHỈNH SỬA BÀI VIẾT BẤT KÌ:

 

quan-tri-web-site-wordpress

Bài viết – > Tất cả bài viết, Di chuột qua bài viết bất kì – > Chọn chỉnh sửa

quan-tri-website-wordpess

2. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ SẢN PHẨM

quan-tri-website-wordpress

Vào sản phẩm – > Tất cả sản phẩm

quan-tri-website

+ Thêm sản phẩm mới: Sản phẩm – > Thêm Mới

quan-tri-website

Trường bắt buộc: Nhập tên sản phẩm

Nút “Thêm Media” có chức năng tải ảnh lên và chèn ảnh vào bài viết

Khung lớn nhất là vùng nhập dữ liệu thông tin chi tiết sản phẩm

quan-tri-website

Nhập mô tả ngắn của sản phẩm : Từ 1 đến 5 dòng

quan-tri-website-wordpre-ss

Tích chọn danh mục sản phẩm mà sản phẩm cần nhập sẽ đưa vào

Thiết lập ảnh đại diện cho sản phẩm ( Ảnh có tỷ lệ 4:3 sẽ đẹp và cân đối)

quan-tri-website

Ấn “ĐĂNG” là sản phẩm đã được đưa lên website thành công !

CHỈNH SỬA SẢN PHẨM BẤT KỲ

quan-tri-website

+ Sửa sản phẩm: Tại trang danh sách sản phẩm, di chuột qua sản phẩm cần chỉnh sửa -> Click vào chỉnh sửa.

quan-tri-website

3. QUẢN LÝ DỰ ÁN

THÊM DỰ ÁN

quan-tri-website

CHỌN “ADD NEW” để thêm dự án

quan-tri-website
Nhập thông tin: Tên dự án, Thông tin chi tiết của dự án

quan-tri-website

Tích chọn danh mục của dự án đó

Up ảnh đại diện cho dự án đó

quan-tri-website

ẤN “ ĐĂNG ” ĐỂ hoàn thành 1 DỰ ÁN

SỬA THÔNG TIN DỰ ÁN

quan-tri-website-

Chọn chỉnh sửa để chuyển sang giao diện chỉnh sửa thông tin

quan-tri-website

Giao diện thông tin cần chỉnh sửa.

4. CHUYỂN SONG NGỮ QUA CÁC BÀI VIẾT, DỰ ÁN, SẢN PHẨM

quan-tri-website

Khi 1 bài viết được tạo xong và ấn nút “Đăng” thì ở màn hình đó bạn click vào dấu cộng của từng ngôn ngữ để được chuyển sang giao diện ngôn ngữ mà bạn muốn viết.

quan-tri-website

Bạn cần phải viết lại tiêu đề và nội dung của bài viết / sản phẩm / dự án theo ngôn ngữ đã xác định.