Smart Email Hướng dẫn sử dụng quản trị

mart-email-huong-dan-su-dung-quan-tri

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ SMART EMAIL ADMIN

I: Hướng dẫn sử dụng tài khoản admin để tạo, xóa, thay đổi mật khẩu SmartEmail

Mở trình duyệt web gõ địa chỉ https://mail.thts.vn/admin/login.php

1. Gõ địa chỉ email admin của bạn.

2. Gõ mật khẩu email admin của bạn.

3. Lựa chọn ngôn ngữ.

4. Kích vào Login.

mail1

II: Hướng dẫn tạo thêm người dùng cho tài khoản.

Khi màn hình đăng nhập thành công.

5. Bạn muốn tạo thêm người dùng kích vào Main.

6. Kích vào Add Mailbox.

mail4

Trong bảng tạo người dùng mới ta nhập

7. Tên người dùng.

8. Tiếp theo đó bạn tạo mật khẩu tùy ý.

Lưu ý: Ở bước này bạn phải nhập mật khẩu là chữ in hoa, chữ in thường, số và các ký tự đặc biệt như !@#$…

9. Bạn nhập lại mật khẩu.

10. Bạn điền đầy đủ tên, họ của bạn.

11. Ô này bạn có thể chọn số MB tùy ý không được vượt mức tối đa cho phép (trên hình của tôi mức tối đa là 504 MB).

12. Bạn bỏ tích ở đây.

13. Bạn tích vào Add mailbox để hoàn tất quá trình tạo.

mail5

III: Hướng dẫn xóa tài khoản và thay đổi mật khẩu của tài khoản SmartEmail

14. Bạn muốn xem tài khoản mình vừa tạo bạn kích vào Virtual List.

15. Đây là danh sách các tài khoản mà bạn đã tạo.

16. Bạn muốn xóa tài khoản kích vào del.

17. Bạn muốn sửa chữa tài khoản bạn kích vào edit.

mail6

18. Bảng sửa đổi tài khoản xuất hiện, ở đây bạn có thể thay đổi mật khẩu tài khoản bạn vừa tạo.

19. Bạn đổi lại tên người dùng.

20. Tiếp theo kích vào Save changes để lưu thay đổi.

mail.thts_.vn

Bạn có thể đổi lại mật khẩu của tài khoản, bạn kích vào Password

21. Tiếp theo bạn nhập mật khẩu cũ tại đây.

22. Bạn nhập mật khẩu mới mà bạn muốn thay đổi.

23. Cuối cùng bạn kích vào Change Password để thay đổi.

mail.thts_.vn_.6

Như vậy là đã hoàn thành quá trình tạo, xóa, thay đổi mật khẩu cho tài khoản quản trị.

Chúc các bạn thành công !

Nếu cần kỹ thuật hỗ trợ Smart Email vui lòng liên hệ

Mobile: 096 458 7700 | 096 450 7700
Email: support@tht.com.vn
Hotline: 090 48 99990